Masáže kojenců, batolat a malých dětí Prodej zboží Saunování Soukromé využití areálu Dětské narozeninové oslavy
Strom života Plánované akce Tým Patron OS Strom života Naši sponzoři Spolupráce s Dětským domovem


blank_240_5.png, 511B
blank_240_5.png, 511B

BAZÉN

    se nachází v budově mateřské školy Pampeliška v Nerudově ulici a je používán pouze pro plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Areál je bezbariérový, součástí je zázemí – oddělené šatny, sauna, odpočívárna a toalety. Nechybí ani aklimatizační místnost s dětským koutkem, kde je možné zakoupit si občerstvení.

Kvalita bazénové vody

Jako každý veřejný bazén se zaměřením na kojenecké plavání a plavání dětí, podléhá i náš bazén vyhlášce 135/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky a limity pro provoz bazénů pro kojence, batolata a děti předškolního věku. Je vcelku pochopitelné a správné, že bazén určený pro plavání nejmenších dětí musí splňovat daleko přísnější parametry, než např. veřejný plavecký bazén. Bazén pro plavání kojenců a batolat mohou navštěvovat děti již ve věku pěti měsíců, což znamená zvýšené nároky na technologii a úpravnu vody, na druhou stranu ale jen takto lze zajistit maximální kvalitu bazénové vody při zvýšené zátěži, kterou plavání dětí pro každý bazén představuje.

Proč NE bazén bez chloru?

Hlavním a nejdůležitějším důvodem, proč nemůže fungovat veřejný bazén s bezchlorovou úpravou je zmiňovaná vyhláška, která mimo jiné udává min. a max. hodnoty obsahu chloru. Chlor obsažený v bazénové vodě působí okamžitě na případné bakterie a nežádoucí organismy a vodu desinfikuje. Za jistých okolností by chlor měl k desinfekci bazénové vody stačit a ani vyhláška již další desinfekční zařízení nevyžaduje. V praxi se ovšem ukazuje, že v bazénech pro kojence, batolata a děti předškolního věku se díky ztíženým podmínkám (teplá voda až 32C, větší počet nejmenších dětí, atd.) udržuje kvalita vody pouze chlorací dost těžko a při velkém zatížení pak úměrně roste množství chloru, který se do bazénu musí dávkovat. To s sebou přináší tzv. vedlejší produkty chlorace, kdy při chlorování bazénové vody vznikají v bazénu nežádoucí látky, které jsou příčinou např. typického chlorového zápachu a které mají negativní vliv na lidské zdraví a jejich přítomnost je v bazénové vodě nežádoucí (mezi nimi mají největší podíl chloraminy). Je to trochu začarovaný kruh, kdy při zvyšující se zátěži je potřeba dávkovat větší množství chloru tak, aby byla zajištěna dostatečná desinfekce vody, na druhou stranu však zvýšené dávky chloru nadměrně zatěžují vodu po stránce chemické. Tolik diskutovaná slaná voda má také svá úskalí, jak jsme se na konference Aliance plavání dozvěděli. Sůl, jejíž chemický vzorec je NaCl totiž samozřejmě také obsahuje chlor, jen je těžší regulovat v tomto případě množství chloru ve vodě. Z velmi zajímavé a odborné přednášky jsme pochopili jedno – baktériím a nežádoucím organismům v bazénové vodě je skutečně lhostejné, odkud se chlor vezme (jestli se uvolní ze soli či dávkuje z kanystru nebo v tabletě) – hubí je tak jako tak.

Proto UV lampa

Abychom tedy mohli zajistit pro naše plaváčky co nejlepší podmínky a kvalitu vody, vybavili jsme naší úpravnu vody UV lampou. Díky této technologii jsme mohli snížit dávkování chloru na nutné minimum. Navíc působení UV lampy vodu nijak nezatěžuje, zajišťuje desinfekci mikroorganismů vůči chloru odolných a zároveň odbourává i škodlivé látky, vznikající chlorací. Výsledkem je pak perfektně upravená voda s minimální zátěží chlorové desinfekce, která je vhodná mimo jiné i pro alergiky i astmatiky.

Velmi si vážíme toho, že jsme naši „novou tvář“ dostali od firmy, která vytvořila korporátní design například firmě ČEZ, SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ, LESY ČR,…. Více se o kvalifikovaných lidech a jejich práci, na které je vidět, že je jim i koníčkem, dozvíte na www.marvil.cz
   
blank_240_5.png, 511B
blank_240_5.png, 511Bblank_240_5.png, 511B
blank_240_5.png, 511B
blank_240_5.png, 511B

Nabídka Klubu Delfín:

blank_240_5.png, 511B

Předporodní příprava
16. února 2019

blank_240_5.png, 511B

Soukromé využití
bazénu a sauny

blank_240_5.png, 511B

Bezva tip
na zážitkový dárek

blank_240_5.png, 511B
blank_240_5.png, 511B

Básnička pro tento týden:
blank_240_5.png, 511B

PLAVE RYBA
PO RYBNÍČKU,
NEMÁ ŽÁDNOU
POKLADNIČKU,
KAM PENÍZKY UKLÁDÁ
- NA BŘÍŠKO
A NA ZÁDA.